سعیدحریری اصل

طلبه علوم مذهبی(شخصی)

طلبه علوم مذهبی(شخصی)

سعیدحریری اصل طلبه علوم مذهبی(شخصی)
تاریخ : یکشنبه 1 مرداد 1396 | 03:28 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

یاالجلیل.چندروزپیش یک پسرحدود14ساله ای رودیدم سرتا

پاغرق فناوری!؟توگوشش هدفون بودوداشت آهنگ گوش می داد

باچشم ویک دست غرق موبایل بودوبادست دیگه آب میوه آلوورا

می خوردپاهاش هم داخل اسکیت ازکنارخیابان می رفت.حتی ران

وساقش چندتاچراغ وباطری خورشیدی بسته بودوروبازوزانوها

ضدضربه داشت .چندمترجلوترتوسرازیری لوله آب پارک کنار

خیابان واشده بودواگراین جوانک به آنجامی رسیداحتمالالیزخورده

وخدایی نکرده سراززیرچرخ تریلی و...درمی آورد.چون راه

دیگری جهت ارتباط بااونداشتم وتنهاگردن سفیدودرازش دردسترس

بودیک پس گردنی نثارش کردم!؟شاکی شدکه عقب مانده عقده ای

مگه العان عهدبوقه؟!هربشرحقوق داردچرامن روکتک می زنی!؟

حقیرهم کم نیاورده جواب دادم:چون دیگرراههای ارتباطی باخود

راقطع کرده واصطلاحاآفلاین بودیدوضمناتعادل قوی هم نداشتید

خواستم ازفن آوری نوین لمسی وتاچ استفاده کنم وخداراشکرجواب

داد.یاعلی مدد

 
برچسب ها: فن آوری نوین، لمسی، تاچ، معایب فن آوری نوین، برخوردیدی...، جوانان ما...،

تاریخ : دوشنبه 2 مرداد 1396 | 11:24 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

یاحی.اگرآقای مجیدمجیدی بانیت نشرفرهنگ اسلامی در
جهان فیلم زندگانی رسول اکرم(ص)رابسازدمفتیان وهابی
درعربستان سعودی آن رااثری مجوسی!؟خطاب کرده واز
تماشای آن نهی می کنند.ولی وقتی کشورامارات که در
آن هم وهابیت مذهب رسمی است بانیت سوء استفاده
ازوضع سیاسی مملکت ایران وعدم رابطه دوستانه باامریکاو
اسرائیل و...که موجب کاهش صنعت توریسم شده است
کپی ازتخت جمشیدداخل خاک سرزمینی خودمی سازدتا
جهانگردان رابه سمت خودجذب کنداین مفتی های ملعون
دم برنیاورده وساخت بنای مجوسی رادرامارات متحده عربی
وهابی مسلک محکوم نمی کنند!!؟؟


برچسب ها: تخت جمشیددرامارات!؟، فیلم مجوسی!؟، مجیدمجیدی، فیلم مجیدمجیدی، دورویی وهابیت، وهابیت، تخت جمشید،

تاریخ : دوشنبه 2 مرداد 1396 | 03:39 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

یاالجلیل.زنده یادعباس کیارستمی دریکی ازمعدودجلسه
وهمایش گونه ای که درداخل ایران شرکت داشت وخبرش
راجرایدی چون روزنامه شرق و...نشردادندگفته بود:یاد
بگیریم نقدرامجددنقدنکنیم...
این حرف خیلی عمیق ومهم است!؟
غالباآنهاکه نگاه ایدئولوژیک به جهان دارنددرتوهم توطئه
به سربرده واصطلاحابه زمین وزمان شک می کنندوبا
کنکاش درنقدهابه دنبال سرنخ براندازی هستند.
لذاارزش رسانه ها وجرایددرحدروزنامه های زردوجلف
جامعه پایین می آیدواضطراب مانع ازرشدونموفکری و
عملی ملت می شود....
رسول اکرم(ص)دقیقا جهت مقابله بااین خطا به خواست
پسری مومن برجنازه پدرمنافق اونمازخواند!؟وعلی(ع)
وقتی ازخریدسلاح انبوه وقصدسفراصحاب جمل آگاه شد
علارقم داشتن قدرت سیاسی جلوآنهارانگرفت و...


برچسب ها: نقطه ضعف ایدئولوژی، چراایدئولوژی نه!؟، نگاه ایدئولوژیک به دین، عباس کیارستمی، کارگردان معروف ایران، جرقه انحراف!؟، نصیحت کیارستمی،

تاریخ : دوشنبه 2 مرداد 1396 | 03:02 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.